Aija Bärlund - Kuntavaaliehdokas Espoon Kivenlahdesta

Miksi äänestäisit minua?

Olen ylpeä kotikaupungistani Espoosta, joka on saanut kansainvälistä tunnustusta kestävän kehityksen mallikaupunkina. Espoo on erinomainen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön ja innovaatioiden alusta. Meillä on upeat urheilumahdollisuudet, kirjastot, museot ja teatterit. Espoon väkiluku kasvaa lupaavasti ja infra kehittyy. Vielä on kuitenkin paljon parannettavaa ja tehtävää.

Minulle on tärkeää vaikuttaa siihen, miten elämä, palvelut ja yrittäminen edistyvät Espoossa. Kannatan luontoa kunnioittavaa maankäyttöä ja yritys- ja asuntokaavoittamista sekä maltillista täydennysrakentamista. Haluan välttää kunnallisveron korottamista ja edistää fiksua rahankäyttöä palveluiden tuottamisessa. Haluan myös vaikuttaa siihen, että Espoo omalta osaltaan mahdollistaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Haluan edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja pk-yritysten mahdollisuuksia menestyä kaupungin hankinnoissa.

Kunta ei pärjää ilman yrityksiä. Yritykset luovat työpaikkoja ja verotuloja, joilla tuotetaan palvelut kuntalaisille. Kunta ja yritykset yhdessä mahdollistavat laadukkaan elämän Espoossa.

Kuka on Aija Bärlund?

Olen yrittäjä, joka kehittää työkseen johtamista ja liiketoimintaa. Kunnallissektorin asiat ovat minulle tuttuja. Vuonna 2017 kirjoitin yhteistyökumppaneideni kanssa Kunnat kuntoon -kirjan. Sen jälkeen olen kiertänyt Suomea ja auttanut lukuisia kuntia, kaupunkeja ja kuntia lähellä olevia yhtiöitä strategioiden ja brändien rakentamisessa sekä palvelujen kehittämisessä asukkaille ja yrityksille - saamani palautteen mukaan varsin onnistuneesti.

Haluan vaikuttaa tärkeäksi kokemiini asioihin kuten yrittäjyyteen, vastuullisuuteen, palveluihin, työelämän kehittämiseen ja koulutukseen.

Yrittäjänä toimimisesta minulla on kokemusta reilut kuusi vuotta. Tällä hetkellä vaikutan Espoon Yrittäjien hallituksessa ja johdan puhetta Suomen Yrittäjien kansainvälisyysvaliokunnassa.

Suomalainen työ, työelämän kehittäminen ja vastuullisuus ovat minulle tärkeitä. Siksi toimin luottamustehtävissä Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland toimikunnassa ja henkivakuutusyhtiö Kalevan hallintoneuvostossa.

Koulutusasiat ovat lähellä sydäntäni. Finpron palveluksessa työskennellessäni käynnistin yritysten ja ministeriöiden kanssa koulutusvientiklusterin vuonna 2009. Nuorempi lapseni käy Espoon Steinerkoulua, jossa minulla on ilo olla hallituksen puheenjohtaja ja kuulla sitä kautta, miten koulumaailma kehittyy. Opetan ja valmennan vastuullisuutta eri oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa esim. Aalto EE:ssä ja Pro:ssa olen ohjannut Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmassa yritysosallistujien projektitöitä vuodesta 2016 lähtien.

Perheeseeni kuuluvat 15- ja 18-vuotiaat pojat. Espoo on ollut kotikaupunkimme keväästä 2010 lähtien. Asuimme ensin Nuottalahdessa, josta muutimme Kivenlahteen. Pojat ovat käyneet päiväkotinsa ja koulunsa Mattlidenissa, Grankulla Samskolanissa sekä Espoon Steinerkoulussa.

Olen ahkera kuntoilija ja joogaaja. Hanikan ja Oittaan ladut sekä Espoonlahden ja Suvisaariston jäät suksilla ja luistimilla ovat lempiharrastuksiani talvisin. Kesäisin pelaan golfia ja purjehdin. Syksyihini kuuluu marjastus ja sienestys Nuuksiossa.

Minulle tärkeitä asioita: #espoolaisuus #suomalaisuus #yrittäjyys #työ #paikallisuus #kansainvälisyys #kestäväkehitys #ilmastouudistus #vastuullisuus #palvelut #elämänlaatu #luonto #meri.

Ole yhteydessä, jos voin edistää jotain sinulle tärkeää asiaa: 040 6810245 tai ab@aijabarlund.fi.