Johtamisen ja liiketoiminnan kehittäjä

Työskentelen yritysten omistajien, hallitusten, johdon ja esimiesten kanssa erilaisissa kehitys- ja muutostilanteissa. Coachaan, mentoroin ja valmennan yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita. Tavoitteenani on, että kaikilla osallisilla on yhteinen tahtotila ja visio organisaation tulevaisuudesta sekä suunnitelma miten sinne mennään.

Teen yritysten kanssa erilaisia innovaatio ja kansainvälistymishankkeita mm. Business Finlandin rahoitusinstrumenttien avulla. Olen ELY-keskuksen kasvun ja kansainvälistymisen puitesopimuskonsultti koko Suomen kattavasti.

Olen auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja tehostamaan toimintaansa erityisesti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Minulla on monipuolinen liiketoiminta- ja liikkeenjohdon konsultointitausta sekä kansainvälinen johtoryhmä- ja hallitusosaaminen.

Boardmanin ja Hallituspartnerit - Board Professionals Helsingin partnerina haluan kehittää suomalaista omistajuutta, hallitustyöskentelyä ja johtamista. Vedän Boardmanin Vastuullisuus -kehitysfoorumia, jonka tavoitteena on auttaa eri toimijoita tarttumaan vastuullisuuden tuomiin mahdollisuuksiin liiketoiminnan uudistamisen, voitokkaamman bisneksen, maineen ja yrityksen arvon kasvattamisen näkökulmasta.

Analysoin aina lähtötilanteen huolellisesti. Kartoitan mitkä asiat organisaatiossa toimivat, mitä kannattaa vahvistaa, minkä pitää muuttua, mistä voidaan luopua ja mitä uutta pitää kehittää.

Olen kompassi organisaation ja yksilön muutosmatkalla.