Johtamisen ja liiketoiminnan kehittäjä

Työskentelen yritysten ja organisaatioiden omistajien, hallitusten, johdon ja esimiesten kanssa erilaisissa kehitys- ja muutostilanteissa. Coachaan, mentoroin ja valmennan yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita. Tavoitteenani on, että kaikilla osallisilla on yhteinen tahtotila ja visio organisaation tulevaisuudesta sekä suunnitelma miten sinne mennään.

Olen Business Finlandin innovaatio- ja kansainvälistymiskonsultti sekä ELY-keskuksen kasvun ja kansainvälistymisen puitesopimuskonsultti koko Suomen kattavasti.

Olen auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja tehostamaan toimintaansa erityisesti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Minulla on monipuolinen liiketoiminta- ja liikkeenjohdon konsultointitausta sekä kansainvälinen johtoryhmä- ja hallitusosaaminen.

Boardman Oy:n partnerina haluan kehittää suomalaista omistajuutta, hallitustyöskentelyä ja johtamista. Vedän Boardmanin Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehitysfoorumia ja Brand Compass -ryhmää, jonka fokuksessa on yrityksen maineen johtaminen ja arvon kasvattaminen.

Analysoin aina lähtötilanteen huolellisesti. Kartoitan mitkä asiat organisaatiossa toimivat, mitä kannattaa vahvistaa, mitä pitää muuttaa ja mitä uutta kehittää.

Olen kompassi organisaation ja yksilön muutosmatkalla.