Keskeinen osaaminen
 • Monipuolinen työkokemus yritysten kehitys- ja kansainvälistämistehtävistä. Johtanut globaaleja monikulttuurisia organisaatioita, konsultti- ja analyytikkotiimejä, myyntiä, markkinointia, markkinointiviestintää, tuote- ja teknologiakehitystä, verkottumista, vaikuttamistyötä ja strategisia kumppanuuksia sekä valmistellut sijoituspäätöksiä
 • Kansainvälistänyt start-up yrityksiä ja auttanut pk- ja suuryrityksiä etabloitumaan kv-markkinoille sekä tehostamaan toimintaansa kansainvälisesti
 • Vetänyt Invest-in toimintaa Tanskasta Suomeen
 • Auttanut suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa
 • Toiminut johtavana konsulttina, palveluliiketoiminnan seniorikonsulttina ja liiketoiminnan kehitysjohtajana
 • Monipuolinen kansainvälinen johtoryhmä- ja hallitustyökokemus
 • Järjestö- ja työmarkkinakokemus
 • Kunta- ja kaupunkisektori
 • Ennakointi, skenaariot, strategiat.
Erityisosaaminen
 • Liikkeenjohdon konsultointi - strategiat, maine ja yrityksen arvon kasvattaminen
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
 • Kansainvälistyminen
 • Palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Strategiset kumppanuudet
 • Strateginen vastuulllisuus

Julkaisut
Koulutus ja osaamisen kehittäminen
 • Suomen Yrittäjät ja Nasdaq Helsinki, 356 päivässä pörssiin
 • EU komissio & EWoB European Women on Boards, C-level School
 • Boardman, Omistajuus ja hallitustyöskentely
 • Helsingin kauppakorkeakoulu, MBA
 • Fintra, Diploma in International Marketing Management
 • Suomen Coaching -yhdistys, Diplomi Coach