Osakeyhtiön tarkoitus nyt ja tulevaisuudessa 23.11.2023

13.11.2023

Image
Lämpimästi tervetuloa Boardmanin Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla-kehittämisfoorumin keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuteen 23.11.2023 klo 8.30-10.30!  

Suomessa (ja yleisesti länsimaissa) osakeyhtiöiden oletetaan toimivan osakkeenomistajien etujen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti yhtiöjärjestyksessä määrätty. Tämä lähtökohta on vastuullisuuskeskustelussa toisinaan kyseenalaistettu. Perusteina ovat olleet muun muassa osakkeenomistajien lyhytjänteisyys, omistuksen ja johdon eriytyminen, rajoitettuun vastuuseen liittyvät ulkoishaitat, osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien aseman samankaltaisuus, osakkeenomistajien keskenään erilaiset preferenssit ja ympäristösääntelyn epäonnistuminen.

Tilaisuudessa kuullaan ajankohtainen alustus Manne Airaksiselta aiheesta "Osakeyhtiön tarkoitus nyt ja tulevaisuudessa". Manne oli osakeyhtiölakityöryhmän puheenjohtaja ja on johtavan lakikommentaarin kirjoittaja. Manne on toiminut johtavassa asianajotoimistossa osakkaana ja neuvonantajana vuodesta 2006. Hän toimii myös muun muassa oikeusministeriön asiantuntijana.

Manne Airaksisen väitöstutkimuksessa arvioidaan kansainvälistä keskustelua yritysten toiminnan tarkoituksesta ja vastuullisuudesta. Yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamisen puolesta esitetyt argumentit todetaan pääosin ongelmallisiksi. Toisaalta toiminnan tehokkuus on tärkeää myös ympäristön kannalta ja sijoittajien huomioon ottaminen on keskeistä vihreän siirtymän rahoittamisen kannalta. Ylivoimainen valtaosa osakeyhtiöistä on pieniä yrityksiä, joissa toiminnan oikeudellista tarkoitusta on vaikea mieltää muuna kuin yrittäjän etuna. Toisaalta listayhtiöiden toiminnan tarkoitusta ei voida muuttaa osakkeenomistajien kannalta heikompaan suuntaan ilman riskiä listauksien vähenemisestä ja listayhtiöiden privatisoinnista. Ympäristön kannalta saattaisi olla perusteltua eriyttää kiireelliset ilmasto- ja biodiversiteettikysymykset muista vastuullisuusnäkökulmista sekä keskittyä ympäristösääntelyn kehittämiseen.
  • MITÄ: Tilaisuudessa Manne Airaksinen esittelee väitöstutkimuksensa tulokset ja pohdintansa yritysten toiminnan tarkoituksesta ja vastuullisuudesta.
  • MISSÄ: Tilaisuus pidetään Roschierin toimitiloissa, osoitteessa Kasarminkatu 21 A, Helsinki.
  • MILLOIN: 23.11.2023 klo 8.30-10.30, aamupalaa tarjolla klo 8.30 ja itse tilaisuus alkaa klo 9.00

Paikkoja on rajoitetusti, ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset: heli.koukkula-teixeira@boardman.fi

Tervetuloa mukaan rakentavaan keskusteluun ja verkostoitumaan muiden päätöksentekijöiden kanssa! 

Terveisin, 

Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -työryhmä

Aija Bärlund (pj), Anu Kallio, Essi Ahtola, Hanna Kaskela, Tiina Puukkoniemi, Päivi Koivisto, Manne Airaksinen, Riku Valtasola ja Heli Koukkula-Teixeira

30.04.2024Kyberfyysinen turvallisuus hallituksen ja johdon vastuut, 18.4.2024
22.01.2024Luonnon monimuotoisuus hallituksen ja johdon agendalla 26.2.2024
13.11.2023Osakeyhtiön tarkoitus nyt ja tulevaisuudessa 23.11.2023
27.08.2023Hallitustyöskentelyn muutos 2023: CSRD ja ilmastoraportointi 26.10.2023
01.06.2023ESG Guide for boards and management published 30.5.2023
26.02.2023Webinar ESG 2.0 for Boards 30.5.2023
11.01.2023Webinar on Climate Impact 9.2.2023
30.11.2022Aamustudio 29.11.2022 Työnantajan vastuullisuus kilpailutekijänä osaajapulassa
20.03.2022Aamustudio 11.5. 2022 Sosiaalinen vastuullisuus
08.02.2022Aamustudio 9.3.2022 Vastuullisuus numeroina

Siirry arkistoon »