Coaching on henkilökohtaista tavoitteellista kehittymistä

Henkilökohtainen coaching on tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä henkilön toiminnan kehittämiseksi linjassa hänen roolinsa, vastuidensa ja organisaation valitun strategian kanssa. Onnistumisen kannalta henkilön oma motivaatio ja sitoutuminen ovat avainasemassa. Coachingin avulla autetaan henkilöä kirkastamaan tavoitteensa, rohkaistaan itsetutkiskeluun ja uusien näkökulmien oivaltamiseen kyseisessä tehtävässä (johtaminen, esimiestyö ja organisaatio). Coachingin avulla kehitetään ja vahvistetaan jokaisen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Coaching auttaa löytämään ratkaisuja ja strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä kannustaa tarvittavien muutosten läpiviemiseen. Coaching on erittäin henkilökohtaista, käytännönläheistä ja linkissä organisaation liiketoiminnan kehittämiseen.

Coaching sopii erinomaisesti tilanteisiin, kun halutaan:

 • Tukea henkilöä hänen tehtävässään
 • Parantaa sisäistä yhteistyötä
 • Vauhdittaa strategian toteutusta
 • Auttaa muutoksen läpiviemisessä
 • Parantaa yhteistyötä oman esimiehen, alaisten, kollegojen tai yhteistyökumppaneiden kanssa
 • Täsmentää omia uratavoitteita ja määrittää toimenpiteitä
 • Parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Prosessi räätälöidään aina tapaus- ja tarvekohtaisesti.


Mentorointia vaativiin muutos- ja kehitystilanteisiin

Mentorointi on kanssa kulkemista, tukemista, haastamista, vaihtoehtojen hakemista ja haluttujen muutosten läpiviemistä yhdessä mentoroitavan kanssa.

Tyypillisiä tilanteita, joissa toimin mentorina:

 • Organisaatio- ja rakennemuutokset
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Uuden strategian kirkastaminen ja läpivienti
 • Yritysjärjestelyt
 • Kansainvälistyminen
 • Palvelumuotoilu
 • Myynnin kehittäminen.